【Fashion Snap】Mizuki
Name : Mizuki @______sg__one-piece : zara

tops :used

shoes : gallerie

accessories : used

photo : yoshiki murata