【Fashion Snap】Miyuki Kanamo
Name : Kanamo Miyuki @miyuki_kanamo


Job : 学生


tops : miyuki kanamo

jacket : tomorrow land

bag : kenzo x h&m

shoes : yosuke


photo : masahiro koyama