【Fashion Snap】Hiyori Fujita


Name : Hiyori Fujita @fujitahiyori


Job : @santonibunoichi shop manager


tops : champion

one-piece : used

tights : saks potts

bag : used

shoes : nike
photo : yoshiki murata